LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Áp dụng từ: 14/08/2017 đến 20/08/2017

33 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
14-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
15-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
16-08-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-15h00 Làm việc với Khoa Điện - Điện tử về kế hoạch năm học 2017-2018 Khoa Điện - Điện tử
GS.HT, Khoa Điện- Điện tử, P.TCHC, P.ĐT, P.QLKH&ĐBCL, P.KHTC, CT công đoàn
Phòng họp E201
Thứ 5
17-08-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
18-08-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
19-08-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
20-08-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.