LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Áp dụng từ: 20/02/2017 đến 26/02/2017

08 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
21-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
22-02-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Kiểm tra việc lập Lịch trình kế hoạch giảng dạy HK2 năm học 2016 - 2017 VP Khoa Điện - Điện tử
Ban Thanh tra
Khoa Điện - Điện tử
VP Khoa Điện - Điện tử
Hôm nay
23-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
24-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
25-02-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-02-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.