LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Áp dụng từ: 19/03/2018 đến 25/03/2018

12 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
19-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
20-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
21-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
22-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
23-03-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
24-03-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25-03-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.