LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Áp dụng từ: 28/09/2020 đến 04/10/2020

40 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
28-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
29-09-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
30-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
01-10-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
02-10-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
03-10-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
04-10-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.