LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Áp dụng từ: 06/07/2020 đến 12/07/2020

28 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
06-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
07-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
08-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
09-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
10-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
11-07-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
12-07-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.